Hronologija ponovne izgradnje Aladža džamije u Foči

Hronologija ponovne izgradnje Aladža džamije u Foči

Sarajevo, 19. mart 2019. (MINA) – Danas je pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića održana 20. redovna sjednica Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Objekat: ALADŽA DŽAMIJA U FOČI

Naručilac: MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE FOČA

Predmet: PROJEKAT REKONSTRUKCIJE – PONOVNE IZGRADNJE OBJEKTA  DEVASTIRANOG TOKOM AGRESIJE NA BiH 92. - 95.

Početak radova na projektovanju historijske rekonstrukcije objekta urađen je nakon značajnih donacija od strane ISAR Vakufa Republika Turska i Fonda američkih ambasadora za kulturno naslijeđe.

IRCICA je napravila projekat postojećeg stanja, a autor projekta restauracije je mr. Aida Idrizbegović Zgonić d.i.a.

Autor projekta rekonstrukcije je preduzeće Delta-Z Infinitinet d.o.o. Mostar

Voditelj projekta: Prof.dr AMIR PAŠIĆ d.i.a.

Odgovorni projektanti:

Arhitektura: mr. AIDA IDRIZBEGOVIĆ ZGONIĆ d.i.a.

Konstrukcija: ALIJA ŠUNJE d.i.g.

Elektroinstalacije: DŽEVAD MAHMUTOVIĆ d.i.e.

Saradnici: AIDA MURTIĆ cand.arh i ARIJANA PAŠIĆ d.i.a.

Nadležni entitetski organi Republike Srpske u rekordnom roku tokom 2009. godine izdali su:

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske izdaje  Saglasnost na Glavni projekat rehabilitacije Aladža džamije u Foči pod brojem 07/1.30/624-727/09

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske izdaje Rješenje kojim se odobrava Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, Medžlisu Islamske Zajednice u Foči, rehabilitacija vjerskog objekta Aladža džamija u Foči pod brojem 15-361-380/9

Finansijska sredstva za ponovnu izgradnju Aladža džamije obezbijedila je Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na osnovu protokola potpisanog 10. 03. 2014. godine između Vakufske direkcije IZ u BiH i generalne direkcije vakufa Republike Turske.

Polaganje kamena temeljca obavljeno je nakon obimnih pripremnih radova 14.12.2014. godine, čime su počeli radovi na rekonstrukciji.

Za stručni nadzor nad izgradnjom objekta imenovano je preduzeće Arhiplus d.o.o. Mostar, koordinator i nadzor za konstrukciju Nusret Gološ d.i.g, nadzor za arhitekturu Suad Dugalić, d.i.a, nadzor za hidrotehničke instalacije Anel Nurković d.i.g i  nadzor za elektroinstalacije Goran Ćatić d.i.e.

Supervizor nad radovima je stručni tim Generalne direkcije Vakufa Republike Turske, za izgradnju: Soner Ugurlu koordinator tima, Esin Yaren arhitekt-restaurator, Hafiz Yildiz termotehničke installacije, Ercan Odobasi elektroinstalacije, te za radove oslikavanja prof. dr Ayse Nermin Taskesen.

Izvođač radova su firme GD Bišina d.o.o Mostar i Karadrvo d.o.o Fojnica.

Glavni konsultant na izvođenju je tursko preduzeće Sama Inšaat iz Burse.

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, 15. decembra 2015. godine izdaje  Instrukciju za izradu projekta oslikavanja Aladža džamije u Foči pod brojem 17/1.25-624-725-6/2015.

Na zahtjev Investitora, i uz permanentne konsultacije, preduzeće Arhiplus d.o.o. iz Mostara, izdaje RjeŠenje o imenovanju Umjetničkog savjeta i projektnog tima za izradu projekta oslikavanja objekta Aladža džamije u sastavu:

Arhitekt-restaurator-konzervator: Suad Dugalić d.i.a

Istoričar umjetnosti: Prof. Dr Enver Imamović, istoričar i arheolog 

Kaligrafija: Prof. Munib Obradović, dipl.kaligraf, Univerzitet u Kairu

Grafički dizajn: Ida Dugalić, bacc.ing.graf.

Radove na oslikavanju izvodi: firma Sama Inšaat u saradnji sa firmom Adım Restorasyon iz Turske,.

Predviđen datum otvaranja džamije je 04. maj 2019. godine.


Nadzor nad izvodenjem radova na ponovnoj izgradnji Aladze dzamije: ARHIPLUS d.o.o. Mostar