Generalna direkcija vakufa Republike Turske nastavlja pomagati vakufe u Bosni i Hercegovini

Generalna direkcija vakufa Republike Turske nastavlja pomagati vakufe u Bosni i Hercegovini

Ankara, 09. i 10.2018. Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović posjetio je Generalnu direkciju vakufa Republike Turske te se tom prilikom sastao sa generalnim direktorom dr. Adnanom Ertemom i njegovim saradnicima. Direktor Zajimović prenijeo je selame reisu-l-uleme IZ u Bosni i Hercegovini dr. Husein ef. Kavazovića kao i njegovu zahvalnost Generalnoj direkciji za sve ono što su do sada učinili za dobrobit vakufa kao i poziv da se ova bogata i plemenita saradnja nastavi i u budućnosti.

Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH u saradnji sa Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske realizira značajan broj projekata u BiH koji za cilj imaju jačanje i obnovu vakufa koji potiču iz osmanlijskog perioda. U cilju analize dosadašnje realizacije projekata kao i u cilju prezentiranja buduće saradnje na projektima upriličen je ovaj radni sastanak. Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je dr. Adnana Ertema informirao o statusu projekata koji se realiziraju u BiH. U tom kontesktu razgovora je bilo o detaljima završetka ponovne izgradnje Aladže-džamije u Foči i njenom svečanom otvaranju, radovima na projektu ponovne izgradnje Sinan-begove džamije u Čajniču, projektima izgradnje studentskog doma Fakulteta islamskih nauka i stambeno-poslovne zgrade u ulici Odobašina u Sarajevu i njihovom svečanom otvaranju, te o projektu rekonstrukcije Baščaršijske džamije, projektu ponovne izgradnje Arnaudije džamije u Banja Luci, rekonstrukciji Šarene džamije u Travniku, izgradnji vakufskog administrativnog centra Medresa u Fojnici, projektu završetka izgradnje Upravne zgrade Rijaseta IZ u Sarajevu i drugim projektima. Direktor Vakufske direkcije je prisutne informirao o početku radova na projektima završetka ponovne izgradnje Kizlar-agine džamije u Mrkonjić Gradu, restauracije Behram-begove džamije u Tuzli i restauracije kompleksa Ferhat-begove džamije u Tešnju koji obuhvata i poslovne prostore.

Sasvim normalno je da se u toku realizacije projekata javljaju i određeni problemi koji se zajednički rješavaju u partnerskom udnosu dvije vakufske ustanove. U tom kontekstu na sastanku je bilo riječi o problemima koji prate realizaciju ovih projekata te o rješavanju istih.

U toku sastanka razgovora je bilo i o budućim projektima koje će Vakufska direkcija kandidirati prema Generalnoj direkciji vakufa Republike Turske.

Direktor dr. Zajimović na kraju se zahvalio direktoru dr. Ertemu i njegovim saradnicima na pomoći i podršci koju Generalna direkcija vakufa Republike Turske pruža u razvoju i unapređenju vakufa u BiH.