Dva nova vakufska poslovna objekta će biti završena u proljeće 2020. Godine

Dva nova vakufska poslovna objekta će biti završena u proljeće 2020. Godine

Predstavnici Vakufske direkcije su proteklih dana obišli nekoliko lokacija gdje se implementiraju projekti koji za cilj imaju unapređenje vakufa, a koji se realiziraju u partnerskom odnosu između Generalne direkcije vakufa Republike Turske i Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH.

U tom kontekstu upriličena je posjeta Tešnju gdje se izvode radovi na rekonstrukciji poslovnog objekta “Kahva”, nekoliko poslovnih prostora te objekta Ferhad-begove džamije sa munarom. Prilikom posjete organiziran je sastanak sa predstavnicima Medžlisa IZ Tešanj, izvođačima radova te nadzornim organom. Cilj sastanka jeste sagledavanje dosadašnjih građevinskih radova, te utvrđivanje planova i dinamike radova za naredni period. Objekat “Kahva”, koji se sastoji od poslovnih prostora u prizemlju i restoranskog prostora sa kuhinjom na spratu je pri samom završetku i isti će biti završen u narednim danima. U narednom period će se intezivirati radova na rekonstrukciji ostalih poslovnih prostora te samog objekta džamije sa munarom.

Predstavnici Vakufske direkcije su također posjetili Fojnicu, obišli projekat izgradnje poslovno-administrativnog objekta “Medresa” u Fojnici. U Fojnici je također održan sastanak sa predstavnicima Medžlisa, izvođača radova i nadzornog organa. Na ovom sastanku je bilo razgovora o dosadašnjim radovima i dinamici budućih radova. Nakon posjete Fojnici urpiličen je obilazak projekta izgradnje poslovnog objekta Divanhane u naselju Han Ploče Kiseljak kako bi se na licu mjesta utvrdila dinamika, kvalitet izvedenih radova te period kada će objekat biti završen.


Fotografije