Direktor Zajimović uručio vakufnamu porodici Nanić iz Sarajeva

Direktor Zajimović uručio vakufnamu porodici Nanić iz Sarajeva

Danas, 17.04.2017. godine, u prostorijama Vakufske direkcije, direktor dr. Senaid Zajimović primio je vakife Asima i Nerminu Nanić, iz Sarajeva, te im uručio vakufnamu.

Naime, supružnici Asim i Nermina Nanić su svoju novoizgrađenu kuću i pripadajuću parcelu na lokalitetu Vrbanjuša uvakufili u korist Vakufske direkcije. Želja vakifa je da se uvakufljene nekretnine, koje su rezidencijalnog tipa, izdaju u zakup nakon njihovog preseljenja na ahiret, a da se sredstvima dobivenim po osnovu izdavanja u zakup finansiraju i pomažu studenti i učenici, a sve putem vakufskog fonda za pomoć u obrazovanju.

Ovom prilikom direktor Zajimović se u ime Vakufske direkcije zahvalio porodici Nanić na uvaufljenju ovih vrijednih nekretnina, uz molbu Uzvišenom Allahu, dž.š., da ovo njihovo djelo upiše u knjigu dobrih djela i ih za isto obilati nagradi.

Direktor je istakao da je porodica Nanić ovim činom pokazala da će u Bosni i Herecegovini uvijek biti dobrih ljudi i da će, uz Božiju pomoć, ostati zemlja vakufa, što se posebno naglašava u danima manifestacije „Dani vakufa u BiH“ koja otpočinje u tekućoj sedmici.


Anketa

  • Prema šeriatskom zakonu volja vakifa je: