Direktor Vakufske direkcije uručio vakufnamu predsjedniku IZ Bošnjaka u Gislavedu i učestvovao u predramazanskom seminaru za imame IZ Bošnjaka u Švedskoj

Direktor Vakufske direkcije uručio vakufnamu predsjedniku IZ Bošnjaka u Gislavedu i učestvovao u  predramazanskom seminaru za imame IZ Bošnjaka u Švedskoj

Gislaved, 13.05.2018. Direktor Vakufske direkcije IZ u BiH zvanično je uručio vakufnamu za uvakufljeni objekat i zemljište predsjedniku Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj gosp. Deliji Fehratoviću.

Naime, džematlije Islamske zajednice Bošnjaka u Gislavedu kupili su a potom uvakufili nekretnine i to zemljište površine 1.240 m2 i objekat sa prizemljem i spratom u površini od 600 m2 za organizaciju vjerskih aktivnosti Bošnjaka Islamske zajednice Gislaved u Švedskoj pod uvjetom da se navedenim nekretninama islamski i domaćinski potupa. Vakufska direkcija provela je proceduru uvakufljenja, a Vijeće muftija prihvatilo je prijedlog i usvojilo zaključak o uvakufljenju nekretnina.

Uručivanju vakufname prethodila je svečanost koju su džematlije tom prilikom organizirali. Na ovaj način vakuf džemata Gislaved zvanično je postao vakufom i vlasništvom Islamske zejdnice u BiH i Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. O poštivanju vakufname svi trebamo voditi računa, a posebno džematlije džemata Gislaved. Na osnovu usvojenih Pravila o pravnom statusu vakufa i uvakufljenju imovine u dijaspori, svi bošnjački džemati, koji u svom vlasništvu imaju objekte i druge nekretnine, obavezni su provesti proceduru uvakufljenja. Nakon dobivene saglasnosti i zaključka Vijeća muftija objekti i druge nekretnine dobivaju status vakufa.

Direktor Vakufske direkcije IZ u BiH učestvovao je i u radu predramazanskog seminara za imame IZ Bošnjaka u Švedskoj. Na seminaru su prezentirana tri referata; o „Vakufu u dijaspori“ govorio je dr. Senaid Zajimović. O „Mektebu i bosanskom jeziku“ govorio je Muhidin Čolić, predstavnik Instituta za jezik iz Sarajeva, dok je o „Ramazanskim aktivnostima u džematu“ govorio Nezir ef. Špiodić. Nakon svakog prezentiranog referata uslijedila je bogata diskusija koja je rezultirala zaključcima.

Direktor Vakufske direkcije govorio je o pravnom statusu vakufa u dijaspori i implementaciji Pravila o pravnom statusu vakufa i uvakufljenju u Bošnjačkoj dijaspori. Ovim pravilima se uređuje pravni status vakufske imovine u Bošnjačkoj dijaspori, način uvakufljenja vakufske imovine, način upravljanja vakufskom imovinom kao i vođenje evidencije o vakufskoj imovini u dijaspori. Vakufskom imovinom u dijaspori upravljaju nadležni organi Islamske zajednice. IZ u dijaspori, odnosno džemati su obavezne da u okvirima svojih organizacija osnuju posebno tijelo koje će voditi brigu o poslovima koji se tiču upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom. Tim tijelom predsjedava predsjednik IZ u dijaspori, odnosno predsjednik džemata, a obavezan član tih tijela je vjerski službenik za to područje, kao i predstavnik Vakufske direkcije kojeg imenuje Vakufska direkcija. Prilikom upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom obavezno se primjenjuju šerijatska pravila o neotuđivosti vakufa kao i sva pravila i propisi koji su doneseni u okvirima IZ u BiH i njenih ustanova. Nakon izlaganja usvojeni su zaključci među kojima je i zaključak da se razmotri mogućnost osnivanja Fondacije ili druge organizacione jedinice na nivou Švedske koja bi upravljala svim vakufima u Švedskoj i koja bi regulirala pitanje vlasništva. Također je zaključeno da se dodatno osiguraju mehanizmi prava vlasništva i pravnog obezbjeđenja vakufa od eventualnog pokušaja otuđenja od strane grupa ili pojedinaca. U tom kontekstu imenovana je radna grupa koja će raditi na implementaciji zaključaka.


Anketa

  • Koju godinu je Islamska zajednica u BiH proglasila godinom Aladža džamije?