Direktor Vakufske direkcije u posjeti Generalnoj direkciji vakufa Republike Turske

Direktor Vakufske direkcije u posjeti Generalnoj direkciji vakufa Republike Turske

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je 31.05.2018. godine posjetio Generalnu direkciju vakufa Republike Turske te se tom prilikom sastao sa generalnim direktorom dr. Adnanom Ertemom i njegovim saradnicima.

Vakufska direkcija islamske zajednice u BiH u saradnji sa Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske realizira značajan broj projekata u BiH koji za cilj imaju jačanje vakufa i obnovu vakufa koji potiču iz osmanlijskog perioda. U cilju analize dosadašnje realizacije projekata kao i u cilju prezentiranja buduće saradnje na projektima upriličen je ovaj radni sastanak. Na sastanku se razgovaralo o detaljima skorašnjeg završetka ponovne izgradnje Aladže-džamije u Foči, završetku projekta izgradnje studentskog doma Fakulteta islamskih nauka, završetku projekta izgradnje stambeno-poslovne zgrade Odobašina, te o projektima koji su aktelni kao što je rekonstrukcija Baščaršijske džamije, ponovna izgradnja Sinan-begove džamije u Čajniču, ponovna izgradnja Arnaudije džamije u Banja Luci, rekonstrukcija Šarene džamije u Travniku, izgradnja vakufskog administrativnog centra Medresa u Fojnici, vakufskog tržnog centra u Sanskom Mostu, završetak izgradnje Upravne zgrade Rijaseta IZ u BiH i dr. Ovih dana se završava procedura izbora izvođača radova za rekonstrukciju Behram-begove Šarene džamije u Tuzli, rekonstrukciju Ferhat-begove džamije u Tešnju, ponovne izgradnje Kizlar-agine džamije u Mrkonjić gradu te je razgovora bilo i o ovim projektima.

U toku sastanka razgovora je bilo i o budućim projektima koje će Islamska zajednica u BiH i njena Vakufska direkcija kandidirati prema Generalnoj direkciji vakufa Republike Turske. Direktor dr. Zajimović na kraju se zahvalio direktoru dr. Ertemu i njegovim saradnicima na pomoći i podršci koju Generalna direkcija vakufa Republike Turske pruža u razvoju i unapređenju vakufa u BiH.


Anketa

  • Aladža džamija u Foči je?