Direktor Vakufske direkcije primio vakifa hadži Sabriju Turnadžića

Direktor Vakufske direkcije primio vakifa hadži Sabriju Turnadžića

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović danas je u prostorijama Vakufske direkcije primio vakifa hadži Sabriju Turnadžića, iz Vlasenice. Hadžija Turnadžić je 2014. godine u svoje ime i u ime svoje rahmetli hanume hadži Fatime, u korist Vakufske direkcije, a za potrebe šest vakufskih fondova koji djeluju pri Vakufskoj direkciji, uvakufio novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 KM.

Direktor dr. Zajimović se zahvalio hadžiji Turnadžiću na posjeti i tom prilikom ga upoznao sa načinom utroška uvakufljenih sredstava putem šest vakufskih fondova. Tako su iz uvakufljenih sredstava pri Fondu za izgradnju i rekonstrukciju vakufskih i vjerskih objekata finansirani projekti opremanja mektebskih učionica, izgradnja objekata i uređenje harema. Iz uvakufljenih sredstava pri Fondu za promociju, unaprijeđenje i zaštitu vakufa, finansirani su projekti koji imaju za cilju promociju i afirmisanje vakufa. Iz uvakufljenih sredstava pri Fondu za kultivisanje vakufskih parcela finansirani su zasadi deficitarnih kultura na vakufskim parcelama. Iz uvakufljenih sredstava pri Fondu za štampu islamskih edicija finansirani su Zbornici radova o vakufima. Iz uvakufljenih sredstava pri Fondu za pomoć u obrazovanju finansirana je izrada magistarskih i doktorskih radova o vakufima. Iz uvakufljenih sredstava pri Fondu za socijalno ugrožene kategorije finansiran je rad narodnih kuhinja i liječenje bolesnih osoba.

Direktor Zajimović je istakao da se vakif odazvao pozivu Uzvišenog Allaha, dž.š., povodeći se kur'anskim riječima: "Nećete postići dobročinstvo sve dok ne udijelite dio onoga što vam je najdraže; a bilo što vi udijelite Allah će zasigurno to znati.“ čime se svrstao u grupu onih osoba čija će djela na Sudnjem danu imati posebnu nagradu.

Pored ovog uvakufljenja hadžija Sabrija Turnadžić je u korist džemata Rovaši, Medžlis IZ Vlasenica, uvakufio svoje zemljišne nekretnine u površini od 2.659 m2.


Anketa

  • Prema šeriatskom zakonu volja vakifa je: