Direktor Vakufske direkcije posjetio Historijski arhiv Sarajeva

Direktor Vakufske direkcije posjetio Historijski arhiv Sarajeva

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović, danas je posjetio Historijski arhiv Sarajeva, te se tom prilikom sastao sa direktorom Arhiva mr. Fuadom Ohranovićem.

Na sastanku je bilo razgovora o uspostavljanju saradnje između ove dvije ustanove u smislu razmjene informacija i korištenja arhivske dokumentacije, a naročito sa aspekta arhivske građe koja se odnosi na vakufe, sa posebnim osvrtom na nacionaliziranu vakufsku imovinu.

Na sastanku je bilo govora i o statusu objekta na Vrbanjuši koji Historijski arhiv koristi kao depo za arhivsku građu. Ovaj objekat je izvorno vakufski objekat, vakuf Hatidže Đugumije, koji je bio u funkciji dječijeg sirotišta. Nacionalizacijom u periodu komunizma objekat je oduzet od Islamske zajednice i dat na raspolaganje državnim organima i tijelima, da bi u konačnici pripao Arhivu da isti koristi kao depo.

Objekat je u lošem građevinskom stanju i isti nije više uslovan niti dovoljan za rad Arhiva, te se razgovaralo o zaštiti ove vakufske zgrade i eventualnom povratu ove nekretnine Islamskoj zajednici kako bi se isti vratio svrsi zbog koje je i izgrađen, odnosno uvakufljen.


Anketa

  • Prema šeriatskom zakonu volja vakifa je: