Ćurčića vakuf uspješan porodični vakuf

Ćurčića vakuf uspješan porodični vakuf

U sjedištu Vakufske direkcije u Sarajevu je dana 21.12.2018. godine održan sastanak direktora Vakufske direkcije dr. Senaida Zajimovića, u svojstvu nazira Ćurčića vakufa, sa mutevelijom vakufa Farukom Ćurčićem i predsjednikom Izvršnog odbora vakufa Jusufom Tanovićem.

Na sastanku predstavnici Ćurčića vakufa su nazira vakufa dr. Zajimovića upoznali sa radom ovog vakufa u 2018. godini kojom prilikom su predstavili izvještaj o radu vakufa za 2018. godinu sa finansijskim izveštajem, kao i plan rada sa finansijskim planom za 2019. godinu. Poseban akcenat na sastanku je bio na nedavno organiziranoj svečanosti u povodu 5 godina uspješnog obnavljanja rada Ćurčića vakufa. Na ovom sastanku predstavnici Ćurčića vakufa su izrazili želju da ih posjeti reisu-l-ulema IZ u BiH u povodu pet godina od uspješne obnove rada ovog sarajevskog evladijet vakufa. Nazir vakufa dr. Zajimović je pohvalio rad Ćurčića vakufa te ocijenio da su provedene aktivnosti i utrošak sredstava šerijatski opravdane, u skladu sa Vakufnamom, te ugovorima i sporazumima o obnovi i oživljavanju ovog vakufa koji su zaključeni između Rijaseta IZ i Ćurčića vakufa.

Ćurčića vakuf svake godine povećava svoje aktivnosti i bilježi značajne rezultate. Od provedenih aktivnosti u 2018. godini se izdvaja: finansijsko pomaganje opravke i održavanja Jahja pašine - Ćurčića i Sagrakči hadži Mahmuda džamije u Sarajevu, Ćurčinice džamije u Livnu i Karaula džamije u Travniku, zatim stipendiranje po jednog studenta iz džemata naprijed navedenih džamija, jednog studenta Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu, te jednog studenta i učenika iz Sarajeva, dodjelu pomoći za vjersko-prosvjetne aktivnosti u navedena četiri džemata, donacija za djecu bez roditeljskog staranja predškolskog uzrasta u JU „Dom Bjelave“ u Sarajevu, nabavka stomatološke stolice Medžlisu IZ Livno-za potrebe zaposlenja stomatologa. U 2018. godini ovaj vakuf je za naprijed navedene potrebe izdvojio 35.938,00 KM.

28. novembra 1736. god. (1149.H). hadži Salih-aga Ćurčić je osnovao ovaj vakuf kao evladijet vakuf (porodična zadužbina). Cjelokupna imovina Ćurčića vakufa nacionalizirana je 1958.g. i tada je nastao prekid u njegovom djelovanju. Ćurčića vakuf je obnovljen 1998.g. kada je osnovano Udruženje „Ćurčića Vakuf-Udruženje građana“ sa ciljem da se sačuva preostala imovina te obnovi rad Vakufa. U proteklih 280 godina Ćurčića vakufom je upravljalo 17 mutevelija koji su bili značajne ličnosti svog vremena, a neki od njih kao što su gradonačelnici Sarajeva Salih Ragib ef. i Fehim ef. Ćurčić i historijske ličnosti.

Na incijativu Bakira Tanovića i Faruka Ćurčića, potomaka prvog mutevelije Ćurčića vakufa, koja je prihvaćena i od drugih članova porodice, 24. septembra 1998. godine, 40 godina nakon prekida rada Vakufa, u skladu sa Zakonom o udruženju građana FBiH, osnovano je Udruženje “Ćurčića vakuf” s ciljem da se sačuva preostala imovina Vakufa koja je zbog nebrige počela da se ruši, te kada se stvore uslovi i obnovi njegov rad. Uslovi su stvoreni kada je Rijaset Islamske zajednice u BiH predvidio gradnju Gazi Husrev-begove biblioteke dijelom na zemljištu gdje su se nalazili nacionalizirani dućani Ćurčića vakufa pod zabranom prometovanja.

S Rijasetom Islamske zajednice u BiH je 20.01.2003. sklopljen ugovor o zamjeni postojeće imovine – dućana Ćurčića vakufa koja se treba porušiti radi gradnje Gazi Husrev-begove biblioteke s imovinom-dućanima koji će biti izgrađeni uz objekat biblioteke. Naime, prilikom izgradnje nove zgrade Gazi Husrev-begove biblioteke Ćurčića vakuf je ustupio dio zemljišta za Biblioteku i tom prilikom je potpisan sporazum da će Rijaset nakon izgradnje Biblioteke na ime ustupljenog zemljišta Ćurčića vakufu predati na korištenje 10 poslovnih prostora.

Potom u Sarajevu je dana 30.11.2012.godine potpisan sporazum između Vakufske direkcije i Ćurčića vakufa – udruženja grđana (evladijjet vakuf). Sporazumom je definisano pitanje statusa “Ćurčića vakufa”, način upravljanja i ispunjavanja obaveza iz vakufname. Sporazum su potpisali dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije, gospodin Jusuf Tanović ispred Udruženja građana Ćurčića vakuf te gospodin Faruk Ćurčić kao mutevelija pomenutog vakufa.

Zatim je 20.11.2013. godine potpisan sporazum između Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Udruženja građana „Ćurčića vakuf“ o korištenju poslovnih prostora u novoj zgradi Gazi Husrev-begove biblioteke. Sporazum su potpisali reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović te Faruk Ćurčić, mutevelija, i Jusuf Tanović, predsjednik Udruženja građana „Ćurčića vakuf“.

Zamjenski dućani su izgrađeni i predati Udruženju građana “Ćurčića vakuf” 26. novembra 2013., kada su i stvoreni potrebni uslovi za obnovu njegovog rada. Iz zakupnina ovih dućana finansiraju se sve aktivnosti Ćurčiča vakufa. Iako po vakufnami potomci vakifa imaju pravo na 2/5 prihoda aktualna uprava Ćurčića vakufa svoj pripadajući dio usmjerava u humanitarne svrhe.