Behram-begova medresa u Tuzli dobiva novu zgradu ženskog internata

Behram-begova medresa u Tuzli dobiva novu zgradu ženskog internata

U srijedu, 23.10.2019. godine, u posjeti Behram-begovoj medresi u Tuzli boravila je delegacija Vakufske direkcije na čelu sa direktorom dr. Senaidom Zajimovićem. Goste je dočekao direktor Medrese mr. Ahmed Hatunić sa saradnicima.

Razlog posjete jeste obilazak i uvid u realizaciju radova na izgradnji i opremanju nove zgrade ženskog internata. Vakufska sredstva za realizaciju navedenog projekta Vakufska direkcija je obezbijedila putem Generalnog sekretarijata vakufa države Kuvajt.

Direktor Vakufske direkcije zajedno sa saradnicima obišao je sve dijelove nove zgrade ženskog internata, te se kroz razgovor sa direktorom Medrese upoznao o kvalitetu radova koji su izvedeni na ovom objektu.

Direktor Medrese je izrazio zahvalnost direktoru Vakufske direkcije, dr. Senaidu Zajimoviću na podršci koju Vakufska direkcija pruža pri realizaciji ovog projekta i istakao potrebu da se i u narednom periodu nastavi dobra saradnja između Vakufske direkcije i Medrese.