Arheološko istraživanje lokaliteta Kalin hadži Alijine džamije

Arheološko istraživanje lokaliteta Kalin hadži Alijine džamije

Danas je u prostorijama Vakufske direkcije potpisan ugovor o arheološkom iskopavanju lokaliteta Kalin hadži Alijine džamije u Sarajevu. Ugovor je potpisan između Vakufske direkcije i Društva arheologa 1894 koji će obavljati poslove arheološkog istraživanja.

Vakufska direkcija i Općina Centar već niz godina nastoje riješiti pitanje ovog lokaliteta u smislu prije svega zaštite lokaliteta. Činjenice da se na ovom prostoru nalazila džamija i harem džamije su dovoljne bile da Vakufska direkcija i općina Centar poduzmu odgovarajuće radnje u cilju zaštite lokaliteta.

Obzirom da arheološka istraživanja nisu u potpunosti završena Općina Centar i Vakufska direkcija su postigle dogovor da se lokalitet ogradi te da se izvrše arheološka istraživanja u potpunosti.

Arheološka istraživanja će početi narednih dana i cilj je da ista budu završena do kraja septembra. Nakon arheoloških istraživanja pristupit će se konzervaciji ostataka, te izradi eleborata i prezentaciji javnosti elemenata koji su nađeni prilikom arheoloških istraživanja.

Nadzor nad arheološkim istraživanjem vršit će Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS.


Anketa

  • Prema šeriatskom zakonu volja vakifa je: