Aktuelnosti

Aktuelnosti

Uprkos pandemiji ramazanski paketi stižu do postača

Uprkos pandemiji ramazanski paketi stižu do postača

Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni I Hercegovini putem Generalne direkcije vakufa Republike Turske iz prihoda vakufa namijenjenih za socijalne svrhe i ove godine planira...

Zakon o premjeru i katastru

Zakon o premjeru i katastru

Svima je poznato da je u proteklom agresorskom ratu sa svojih ognjišta protjeran je veliki broj stanovnika Bošnjačke nacionalnosti. Ta protjerivanja su vršena na jedan agresorski ...

Stara džamija u Ćojluku, općina Srebrenik

Stara džamija u Ćojluku, općina Srebrenik

Tokom 2018/2019. godine Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, u okviru projekta „Predstavljanja i afirmacije...