Seminar Vakufske direkcije za medžlise banjalučkog muftiluka

Seminar Vakufske direkcije za medžlise banjalučkog muftiluka

U organizaciji Vakufske direkcije iz Sarajeva u srijedu, 26.05.2010. godine, održan je seminar na temu „Afirmacija i značaj vakufa kao trajnog dobra". Ovom seminaru prisustvovali se predstavnici svih medžlisa na području Muftiluka banjalučkog.

O „Afirmaciji i značaju vakufa kao trajnog dobra" govorili su predstavnici Vakufske direkcije direktor hfz. Senajid Zajimović, sekretar Amel Mešić i Arnel Grgić, tehnički administrator u direkciji.

Interesantno je napomenuti da je Vakufska direkcija odlukom tadašnjih vlasti 1958. godine prestala sa radom, da bi 1996. godine ponovo bila aktivirana odlukom Sabora Islamske zajednice.

Na seminaru su posebno predstavljeni budući zadaci i prioriteti u rješavanju vakufskih pitanja u Bosni i Hercegovini, a ovom prilikom je Vakufska direkcija predstavila pet strateških ciljeva za kontinuiran rad i unapređenje aktivnosti u ovoj oblasti:

1. Restitucija tj. donošenje Zakona o restituciji;
2. Zaštita vakufske imovine na razne načine;
3. Obnova i rekonstrukcija vakufa;
4. Popis i registar vakufa;
5. Nova uvakufljenja i promocija novih uvakufljenja;

Prezentiran je također i projekat u radnoj verziji nacrta o arhivi i podacima svih vakufa, koji će se proširiti na muftiluke a vrlo ubrzo i na sve medžlise Islamske zajednice.

Pored ovih izlaganja predstavljen je i rad Fondacije „Bošnjaci" čiji je utemeljitelj rahmetli Alija Izetbegović. O svim aktivnostima iz rada ove fondacije te o planovima za budući rad govorio je sadašnji direktor gospodin Šahin Kerla.

Na kraju seminara obratio se Edhem ef. Čamdžić, muftija banjalučki, koji je pohvalio organizatore današnjeg seminara te ukazao na velike probleme sa kojima se susreću svi medžlisi na ovom prostoru. Muftija je zahvalio i domaćinu današnjeg seminara Medžlisu IZ-e Kotor Varoš na pomoći pri organiziranju ovog seminara.