Projekat rekonstrukcije i adaptacije Iplidžik Sinanove džamije na Jekovcu u Sarajevu

Projekat rekonstrukcije i adaptacije Iplidžik Sinanove džamije na Jekovcu u Sarajevu

Cilj projekta: Putem vakufskog Fonda za izgradnju novih, rekonstrukciju i adaptaciju postojećih vakufskih i vjerskih objekata, Vakufska direkcija je ukazala na značaj rekonstrukcije i adaptacije Iplidžik Sinanove džamije na Jekovcu u Sarajevu, džamije koja je izgrađena prije 1565. godine. Džamija je uvrštena u graditeljsku cjelinu - Stari grad Vratnik u Sarajevu.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Rekonstrukcija ovog vakufskog objekta ima veliku važnost za očuvanje i zaštitu naše baštine;
  • Realizacijom ovog projekta postignut je glavni rezultat, odnosno trajna zaštita Iplidžik Sinanove džamije.

Fotografije