Prikupljanje arhivske građe

Prikupljanje arhivske građe

Prikupljanja arhivske građe i evidentiranje vakufske imovine u Bosni i Hercegovini i Turskoj . Dana 17.05.2010. godine, Vakufska direkcija i Generalna direkcija za vakufe Republike Turske su u Ankari potpisali Protokol o digitalizaciji, transkripciji, analizi i prijevodu arhivske građe o vakufima koji se nalaze u Bosni i Hercegovini i Turskoj, kao i prevođenje kompletne dokumentacije na bosanski jezik.

Cilj projekta je popis, digitalizacija, transkripcija, analiza i prijevod arhivske građe na bosanski jezik o vakufima koji se nalaze u Bosni i Hercegovini i Turskoj. Nakon realizacije ovog projekta cilj je da se sva dokumentacija preda Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Realizacijom ovog projekta po prvi put imamo kompletnu dokumentaciju o svim vakufima koji datiraju iz doba turske vladavine u Bosni i Hercegovini.
  • Projekat je uspješno realiziran krajem 2016. godine sa zadovoljavajućim rezultatima;
Prikupljanje arhivske građe