Realizirani projekti

Realizirani projekti

Projekat podjele zimskih prehrambenih paketa 2020

Projekat podjele zimskih prehrambenih paketa 2020
Trajanje projekta:
Trajanje projekta: 1 mjesec
Vrijednost projekta:
Vrijednost projekta: 280.000 KM
Investitor:
Investitor: Generalna direkcija vakufa Republike Turske

Projekat restauracije Šarene džamije u Travniku

Projekat restauracije Šarene džamije u Travniku
Trajanje projekta:
Trajanje projekta: 16 mjeseci
Vrijednost projekta:
Vrijednost projekta: 2.000.000 KM
Investitor:
Investitor: Generalna direkcija vakufa Republike Turske

Projekat ponovne izgradnje Aladža džamije u Foči

Projekat ponovne izgradnje Aladža džamije u Foči
Trajanje projekta:
Trajanje projekta: 5 godina
Vrijednost projekta:
Vrijednost projekta: 5.000.000 KM
Investitor:
Investitor: Generalna direkcija vakufa Republike Turske