Projekti

Projekti

Obnova Aladža džamije

Obnova Aladža džamije

Sarajevo, 10. mart 2014. (MINA) - U Sarajevu je danas svečano potpisan Protokol o obnovi Aladža džamije u Foči. Protokol su potpisali direktor Generalne direkcije vakufa Vlade Republike Turske dr. Adnan Ertem i direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH dr. Senaid Zajimović.

Rekonstrukcija Isa-begovog hamama

Rekonstrukcija Isa-begovog hamama

Osnivač Sarajeva Isa-beg Ishaković je u toku svoje tridesetogodišnje vladavine Sarajevom sagradio niz veoma lijepih i važnih javnih objekata: prvu džamiju - Carevu, pored nje i prvo javno gradsko kupatilo, zatim prvi most preko rijeke Miljacke, brojne konake, dućane i druge građevine. Zemaljska vakufska...

Akcija "250 vakifa" za novi školski objekat

Akcija

Karađoz-begova medresa u saradnji sa Vakufska direkcija i Muftijstvom mostarskim početkom mjeseca ramazana pokrenula je akciju prikupljanja donacija za opremanje Nove školske zgrade. Karađoz-begova medresa predstavlja jednu od najznačajnijih institucija islamske duhovnosti Bošnjaka u Hercegovini.

Identifikacija i uknjižba vakufske imovine u RS-u

Identifikacija i uknjižba vakufske imovine u RS-u

Vakufska direkcija je pokrenula projekat Identifikacije i uknjižbe vakufske imovine na području RS-a. Projekat je nastao iz nekoliko razloga. Određenim zakonskim propisima Republike Srpske vakufska imovina je stavljena u nepovoljan položaj. Novim predloženim zakonskim propisima u Republici Srpskoj koji se...

Projekat izgradnje vakufskog stambeno-poslovnog objekta u Sarajevu

Projekat izgradnje vakufskog stambeno-poslovnog objekta u Sarajevu

Vakufska direkcija je u nastavku svog uspješnog rada, a u cilju jačanja vakufske imovine započela projekat izgradnje vakufskog stambeno-poslovnog objekta u sarajevskoj ulici Odobšina br. 19, u Sarajevu u neposrednoj blizini bivše Vojne bolnice. Objekat će biti izgrađen na parceli vakufa Dajanli hadži...

Informacioni sistem vakufskih nekretnina-baza podataka

Informacioni sistem vakufskih nekretnina-baza podataka

U cilju evidencije cjelokupne vakufske imovine u BiH Vakufska direkcija je u ranijem periodu preduzela aktivnosti za izradu informacionog sistema vakufskih nekretnina u BiH čija implementacija je u završnoj fazi. Informacionim sistemom predviđena je jedinstvena evidencija vakufske imovine u cijeloj Bi...