Projekat izgradnje vakufskog stambeno-poslovnog objekta u Sarajevu

Projekat izgradnje vakufskog stambeno-poslovnog objekta u Sarajevu

Vakufska direkcija je u nastavku svog uspješnog rada, a u cilju jačanja vakufske imovine započela projekat izgradnje vakufskog stambeno-poslovnog objekta u sarajevskoj ulici Odobšina br. 19, u Sarajevu u neposrednoj blizini bivše Vojne bolnice. Objekat će biti izgrađen na parceli vakufa Dajanli hadži Ibrahima. Na ovoj vakufskoj parceli Vakufska direkcija će graditi vakufski objekat sa 5 etaža u ukupnoj površini od 1.775 m2. Planirana je izgradnja 12 stanova i 6 poslovnih prostora, sa pripadajućim garažnim mjestima. Naime, Vakufska direkcija je već nekoliko godina preduzimala aktivnosti za ulazak u posjed predmetne parcele, izradi projekta zgrade i projektne dokumentacije, a ujedno i rješavanju pitanja stanarskog prava stanara koji je sa porodicom u baraci na predmetnoj parceli živio preko 40 godina. Parcela je u prošlom sistemu bila oduzeta, tj. bila je u državnom vlasništvu sa pravom korištenja na ime Vakufa.

Finansijska sredstva za izgradnju ovog objekta obezbjedila je Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH, a vrijednost projekta izgradnje je više od dva miliona KM.

Devetog decembra 2016. godine u Sarajevu, potpisan je Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova na izgradnji vakufskog stambeno-poslovnog objekta u ulici Odobašina, između direktora Vakufske direkcije IZ u BiH dr. Senaida Zajimovića i direktorice firme Neimari d.o.o. Adise Djedović. Ugovorom je predviđeno da će radovi biti izvedeni u skladu sa investicijsko-tehničkom dokumentacijom, opisom i vrstom predmjera radova koji je sastavni dio ugovora.

Firma koja obavlja građevinsko-zanatske radove, Neimari d.o.o. Sarajevo, započela je zemljane radove dok će nadzor nad izgradnjom stambeno-poslovnog objekta vršiti firma Ćema d.o.o. Sarajevo. Predviđeno je da projekat izgradnje traje narednih 20 mjeseci, s mogućnošću i ranijeg završetka.

Vakufska direkcija zajedno sa medžlisima na terenu nastavlja sa projektima koji za cilj imaju unapređenje vakufske imovine i koji doprinose povećanju i jačanju vakufske imovine.


Anketa

  • Ko je dao da se izgradi Arslanagića most u Trebinju?