Fondovi

Fondovi

Vakufski fond za kultiviranje vakufskih parcela

Vakufski fond za kultiviranje vakufskih parcela

Cilj Vakufskog fonda za kultiviranje vakufskih parcela jeste osiguravanje sredstava za podizanje različitih kultura na vakufskim parcelama, kakve su poljoprivredni zasadi, voćnjaci, šumski zasadi i druge vrste deficitarnih kultura.

Vakufski fond za štampanje islamskih izdanja

Vakufski fond za štampanje islamskih izdanja

Vakufski fond za štampanje islamskih izdanja ima za cilj uvakufljavanje sredstava za finansiranje, štampanje, pisanje i izdavanje literature s tematikom vakufa, ali i ostalih islamskih tema koje tretiraju društvenokorisnu problematiku.

Vakufski fond za izgradnju novih, rekonstrukciju i adaptaciju...

Vakufski fond za izgradnju novih, rekonstrukciju i adaptaciju vakufskih i vjerskih objekata

Vakufski fond za izgradnju novih, rekonstrukciju i adaptaciju postojećih vakufskih i vjerskih objekata ima za cilj prikupljanje finansijskih sredstava namijenjenih izgradnji novih vakufskih i vjerskih objekata, kao i rekonstrukciji i adaptaciji postojećih.