Fondovi

Fondovi

Vakufski fond za kultiviranje vakufskih parcela

Vakufski fond za kultiviranje vakufskih parcela

Cilj Vakufskog fonda za kultiviranje vakufskih parcela jeste osiguravanje sredstava za podizanje različitih kultura na vakufskim parcelama, kakve su poljoprivredni zasadi, voćnjaci,...

Vakufski fond za štampanje islamskih izdanja

Vakufski fond za štampanje islamskih izdanja

Vakufski fond za štampanje islamskih izdanja ima za cilj uvakufljavanje sredstava za finansiranje, štampanje, pisanje i izdavanje literature s tematikom vakufa, ali i ostalih islamskih...