Podržimo izgradnju Centra za Kur'an i Sunnet

aslanjajući se na višestoljetnu tradiciju izučavanja Kur'ana i Sunneta u našoj domovini, a u okviru planiranja i realizacije projekata na polju razvoja i popularizacije tradicionalnih islamskih nauka, na inicijativu Katedre za kiraet i Katedre za hadis, Fakultet islamskih nauka u martu 2016. godine osnovao je Centar za Kur'an i Sunnet.

Postanite vakif